polish english german
Pałac carski w Białowieży

Wprowadzenie

Tematem tej strony jest nieistniejący od prawie pięćdziesięciu lat carski pałac myśliwski, który znajdował się w samym sercu Puszczy Białowieskiej. Gdyby zachował się do naszych czasów, z pewnością byłby jednym z najciekawszych zabytków Podlasia, głównie ze względu na egzotykę, ponieważ w niczym nie przypominał tradycyjnej architektury tego regionu.

 • Główną przyczyną powstania rezydencji myśliwskiej było zachowanie w tutejszych lasach żubra, największego zwierzęcia Europy
 • Budowa pałacu trwała od wiosny 1889 do lata 1894 roku
 • W sierpniu 1894 odbyła się pierwsza i jednocześnie ostatnia wizyta fundatora cara Aleksandra III
 • Wizyty Mikołaja II z rodziną były zorganizowane w: 1897, 1900, 1903, 1906, 1912 roku
 • W 1897 doprowadzono kolej do Białowieży
 • W 1897 ukończono budowę cerkwi pod wezwaniem św. Mikołaja Cudotwórcy
 • Wokół pałacu powstał 50-hektarowy park w stylu angielskim projektu Walerego Kronenberga (1859-1934), zdaniem niektórych najwybitniejsze dzieło tego artysty
 • Architekt: hrabia Mikołaj de Rochefort (1846-1905) (w języku rosyjskim występują różne wersje pisowni: Рoшфор lub Рoшeфор), absolwent Petersburskiej Mikołajewskiej Szkoły Inżynierskiej, a także Szkoły Budowlanej (Строительноe училищe ), później przemianowanej na Институт Гражданских Инженеров-ИГИ (Instytut Inżynierów Budownictwa Cywilnego). Wybitny teoretyk i praktyk zastosował w pałacu wiele nowoczesnych rozwiązań, a za główne kryteria artystyczne służyły mu funkcjonalizm i trwałość. Pomimo znaczącej roli w historii architektury rosyjskiej, jest to artysta zupełnie zapomniany. Historia obeszła się z nim tak, jak z jego największym dziełem
 • pałac carski w Białowieży stanowi typowy przykład architektury myśliwskiej, która szczególnie rozpowszechniła się w drugiej połowie XIX wieku. Wszystkie pałace tego typu posiadały dwie główne cechy – wieżę i dużą salę z kominkiem, w której spotykano się po polowaniu. Apartamenty urządzano stosunkowo skromnie, co miało być odbiciem równości panującej w trakcie łowów. Obiekty tego typu były najczęściej powiązane z parkiem krajobrazowym i zwierzyńcem.
 • W architekturze pałacu, na sposób eklektyczny, łączą się motywy rosyjskie, szwajcarskie, elementy średniowiecznego czy też renesansowego zamku, jednak ta, w swoim czasie, najwspanialsza carska rezydencja myśliwska, nie jest kopią i można w niej odnaleĽć wiele indywidualnych rozwiązań.
 • Artyści poszukiwali przede wszystkim formy odpowiedniej do funkcji, należało połączyć surowość i prostotę, związaną z charakterem łowów z reprezentacją odpowiednią do rangi zamawiającego. Znalezienie odpowiedniej, współczesnej formy dla nowego typu budynku było częstym problemem w XIX wieku.
 • Opracowanie pałacowych wnętrz wykazuje wiele cech modernizmu. Już w 1905 roku pisze się, że jest to jeden z pierwszych przejawów nowego stylu w Rosji
 • Wykonanie dekoracji malarskiej w pałacu powierzono młodemu malarzowi Zdzisławowi Jasińskiemu(1863 Warszawa-1932 Warszawa). Natomiast ornamenty ścienne wykonywał jego brat Stanisław.
 • W czasie I wojny światowej pałac zajęty był głównie przez Niemców
 • W okresie międzywojennym mieściły się tu: Państwowa Szkoła dla Leśniczych z internatem, kaplica katolicka, Puszczańskie Muzeum Przyrodnicze
 • Od 1930 roku w pałacu mieściły się apartamenty reprezentacyjne Prezydenta Rzeczypospolitej Ignacego Mościckiego
 • W czasie II wojny światowej była to siedziba okupantów radzieckich i niemieckich
 • Latem 1944 roku w trakcie wycofywania się wojsk niemieckich pocisk trafił w dużą wieżę pałacu, wywołując pożar budynku
 • Od 1961 do 1963 trwała rozbiórka ruin pałacu
 • Obecnie mieści się tu budynek Dyrekcji i Muzeum Przyrodniczo-Leśne Białowieskiego Parku Narodowego

Funkcjonujący zaledwie 50 lat pałac, pełni ważną rolę w historii Puszczy Białowieskiej. Nie tylko jest on kontynuacją i ostatnim etapem monarszych polowań, ale przyczynił się również do rozwoju regionu. Od jego powstania rozpoczął się okres największej świetności Białowieży, w tym czasie, oprócz rodziny carskiej, trudno dostępną Puszczę zaczęli odwiedzać artyści, pisarze i polska inteligencja.

Im Translator, Online translator, spell checker, virtual keyboard, cyrillic decoder